Σάββατο 5 Νοεμβρίου 2016

5η Χρονιά - 3η συνάντηση - Τετάρτη 09-11-2016

Συνάδελφοι, σύμφωνα με τη συζήτηση που είχαμε στην τελευταία συνάντηση, στόχος μας για την επόμενη συνάντηση Τετάρτη 9-11-2016 ώρα 13:00 θα είναι η δημιουργία ενός πλήρους οδηγού καθηγητή για μία διδασκαλία της συνάρτησης ημχ στην τάξη. Είναι πιθανό να μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο εντός Νοεμβρίου. Γύρω από αυτή τη δειγματική διδασκαλία της έννοιας, οι πυρήνες ενημέρωσης προς το συνάδελφο, με τους οποίους θα ασχοληθούμε θα είναι συνοπτικά οι εξής:
1. Ιστορία της έννοιας - Διάφορα στοιχεία εξέλιξής της - Εισαγωγή της έννοιας

2. Θέματα εξετάσεων (Πανελληνίων, Διαγωνισμών, Προαγωγικών, άλλων χωρών κλπ, όπως μπορεί να εμφανίζονται σχετικά με την έννοια)
3. Εφαρμογές - Προβλήματα (σύνδεση με επιστήμες, στην πραγματική ζωή, στρατηγικές επίλυσης προβλημάτων σχετικών, σύνδεση με την ανάλυση κλπ)
4. Νέες τεχνολογίες ( Ψηφιακά εργαλεία στην άλγεβρα, Δημιουργία περιβαλλόντων διερεύνησης των εννοιών, κλπ)
Επισυνάπτω και τα σχετικά σχεδιαγράμματα από τον Πίνακα.


Στα επόμενα βλέπουμε τα σχεδιαγράμματα όπως συζητήθηκαν στη 2η συνάντηση του εργαστηρίου.Σ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου