Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου 2015

4ος Χρόνος Λειτουργίας 2015-2016


Η αφίσα σε pdf:  https://drive.google.com/file/d/0B4-J8heJ6MVkMERHSDhZa0Uta1U/view?usp=sharing

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1. Για το Σεμινάριο


2. Για τις Ομάδες Εργασίας