Κυριακή 29 Σεπτεμβρίου 2013

Λειτουργία και Ομάδες Εργασίας 2013-2014

Βασικά Χαρακτηριστικά

Η δουλειά του εργαστηρίου για φέτος επιδιώκεται:

 •   Να γίνει πιο συστηματική. Που σημαίνει προσεκτική επιλογή των δράσεων, προσήλωση σε αυτές και πραγματοποίηση τους. 
 •  Να συνοδεύεται από ενημέρωση.  Εκτός από την λίγη ή πολλή πείρα μας τις λίγες ή πολλές γνώσεις μας υπάρχουν για όλα τα θέματα άνθρωποι που έχουν προηγηθεί και έχουν σημαντικά να μας πουν. Είναι κατατεθειμένα σε περιοδικά, βιβλία, βίντεο κ.α. Ακόμη και αν δεν υπάρχει επιθυμία να κινηθεί  κάποιος στην ξενόγλωσση βιβλιογραφία  τα αποθετήρια μεταπτυχιακών εργασιών των Ελληνικών Πανεπιστημίων περιέχουν αρκετό αξιόλογο υλικό που δε μπορούμε να αγνοήσουμε.
 •    Να υπάρχουν παραδοτέα. Αφήνοντας σημειώσεις, περιγραφές των δράσεων και ότι άλλο υλικό θεωρούμε ενδιαφέρον δίνουμε το στίγμα της δουλειάς μας (ακόμη και σε προσωπικό επίπεδο), προσφέρουμε στην εκπαιδευτική κοινότητα ,  δημιουργούμε πηγές έμπνευσης για όσους θα έλθουν στο μέλλον στο Εργαστήριο δίνοντας συγχρόνως και ένα «ιστορικό» βάθος.
 •       Να συνδέεται οπωσδήποτε με δουλειά στην τάξη. Ο χαρακτήρας του εργαστηρίου είναι κυρίως πρακτικός: η μελέτη κειμένων είναι σημαντική αλλά δεν προσφέρει πολλά αν δεν συνδυαστεί με διδασκαλία.  Για τον σκοπό αυτό έχει σημασία να πείσουμε τους εαυτούς μας να χρησιμοποιήσουμε τις τάξεις που διδάσκουμε και να εξασφαλίσουμε για αυτό και τις απαραίτητες συναινέσεις των μαθητών μας των γονέων τους και του σχολείου μας.
 •  Να συνοδεύεται από συνεπή συμμετοχή.  Όσο πιο πυκνή είναι η παρουσί α μας τόσο μεγαλύτερη ωφέλεια έχουμε εμείς και τόσο λιγότερο δυσχεραίνει η δουλειά του εργαστηρίου.
 •  Να εστιάζεται στην αλληλεπίδραση με τους μαθητές. Με όποιο ορισμό και να προσεγγίσει κανείς την μάθηση ο ορισμός θα περιέχει στοιχεία αλλαγής. Αυτή η αλλαγή έχει σημασία να αναζητείται και να αποτελεί αντικείμενο παρατήρησης. 


Δομή για το σχολικό έτος 2013-2014

Επειδή:

 •   Η συστηματικότητα απαιτεί μεγαλύτερη ευελιξία. Ο συντονισμός μίας μεγάλης ομάδας είναι πιο δύσκολος και η «ενορχήστρωση» περίπου αδύνατη ιδίως αν πρόκειται η ομάδα να ασχοληθεί με κάποιο θέμα που έχει δυσκολίες.
 •     Τα ενδιαφέροντα των μελών ποικίλουν. Η μεγάλη ομάδα δεν δίνει την δυνατότητα κάποια μέλη της να ασχοληθούν κάπως περισσότερο και μαζί με αυτά που τους εμπνέουν.

Για τους παραπάνω λόγους προχωρήσαμε στην δημιουργία ομάδων εργασίας που θα εστιάσουν την προσοχή τους σε κάποια θέματα. Φυσικά δεν πρέπει να χαθεί το σημαντικό πλεονέκτημα της επικοινωνίας όλων με όλους και γιαυτό θα υπάρξει πρόβλεψη. 'Ετσι:

 •  Τα μέλη του εργαστηρίου χωρίζονται σε ομάδες που θα δουλέψουν σε ένα θέμα.
 •  Πραγματοποιούνται 3 συναντήσεις το μήνα μόνο για τα μέλη του εργαστηρίου. Κάθε συνάντηση διαρκεί 2 ώρες. Τα πρώτα 30 λεπτά είναι σε ολομέλεια για σχεδιασμό αλληλοενημέρωση.  Τα υπόλοιπα 90 λεπτά διατίθενται για την εργασία των ομάδων. Αν υπάρχει διδασκαλία γίνονται τροποποιήσεις. Η ημέρα-ώρα θα είναι όπως πέρυσι: Τετάρτη 13.00-15.00.
 •  Μία συνάντηση στο μήνα μπορεί να είναι ανοικτή για το κοινό στο οποίο θα παρουσιάζεται κάποιο θέμα από αυτά που έχουν ετοιμάσει ή προχωρήσει οι ομάδες.
 

Ομάδες Εργασίας 

Άλγεβρα για όλους

 Διαγνωστική Αξιολόγηση, Παιδαγωγικό κλίμα, Συμβόλαιο, Υποστήριξη.  Κατάστρωση ενός σχεδίου ετήσιας δράσης σε ένα συγκεκριμένο τμήμα. Τα μέλη της ομάδας πλαισιώνουν τον εκπαιδευτικό του τμήματος και υποστηρίζουν την προσπάθεια του. Δημιουργείται  βοηθητικό υλικό. Δοκιμάζονται εναλλακτικές προσεγγίσεις στην τάξη ή εξατομικευμένα.  Τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας μπορούν να κάνουν μικροδιδασκαλίες . Οι δράσεις καταγράφονται και σχολιάζονται. 

H διδασκαλία της Άπόδειξης  

Δράσεις για την εξοικείωση με την αποδεικτική διαδικασία. Επιλεγμένα παραδείγματα με ιδιαίτερη έμφαση στο τι αποτελεί και στο τι δεν αποτελεί απόδειξη.  Διαμόρφωση μίας πρότασης για την ανάδειξη της απόδειξης στην Α΄ Τάξη. Δημιουργία υλικού.  

Ρεαλιστικά Μαθηματικά. Επίλυση Προβλήματος

Απάντηση στο αίτημα για σύνδεση της διδασκαλίας των Μαθηματικών με την ζωή. Νοηματοδότηση αλγεβρικών εννοιών και διαδικασιών. Εύρεση και δοκιμή καλών παραδειγμάτων για την εισαγωγή εννοιών. Αντιμετώπιση προβλημάτων. Ενσωμάτωση λογισμικού. 

Ομάδα μελέτης μαθήματος

Η μελέτη μαθήματος,  θεωρείται ως η βέλτιστη πρακτική για τη βελτίωση της διδασκαλίας και της μάθησης όλων των μαθητών μέσω της προσεκτικής παρατήρησης του έργου τους και ως τέτοια μπορεί να συμβάλει στη διαμόρφωση της «ταυτότητας» της διδασκαλίας. Επίσης θεωρείται ως ένα ισχυρό εργαλείο στρατηγικής  για τη διδασκαλία και σχετίζεται με την επαγγελματική μάθηση και ανάπτυξη των συμμετεχόντων σε αυτήν. 
  Οι συμμετέχοντες στην ομάδα μελέτης μαθήματος εκτιμάται ότι: 
 • θα αντιληφθούν το γιατί η μελέτη μαθήματος είναι ένα εργαλείο στρατηγικής για την ενίσχυση της διδασκαλίας και της μάθησης στα σχολεία, ιδίως εκείνων που οι επιδώσεις των μαθητών τους είναι χαμηλές. 
 • θα κατανοήσουν το ρόλο που παίζουν τα δεδομένα στη μελέτη μαθήματος και πώς συλλέγονται τα δεδομένα κατά τη διάρκεια της εφαρμογής του σε πραγματική σχολική τάξη. 
 • θα μάθουν τρόπους να αναζητούν και να μελετούν δεδομένα , να γράφουν, να σχεδιάζουν και να εφαρμόζουν, καθώς και να αξιολογούν οι ίδιοι ένα τέτοιο μάθημα. 
 •  θα γνωρίσουν  και άλλες επαγγελματικές δραστηριότητες μάθησης που σχετίζονται με τη μελέτη μαθήματος. 
 • θα μάθουν να σχεδιάζουν και να προσαρμόζουν τη μελέτη μαθήματος στο δικό τους περιβάλλον. θα αναπτύξουν σχέσεις και θα αποκτήσουν εμπειρίες με τα χαρακτηριστικά επαγγελματικής κοινότητας μάθησης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου