Τετάρτη, 3 Ιουλίου 2013

Φωτογραφικά στιγμιότυπα από την ημερίδα της 27-6-2013

Στην ημερίδα του Εργαστηρίου Άλγεβρας του Προτύπου Πειραματικού Λυκείου Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης που έγινε την Πέμπτη 27 Ιουνίου 2013 παρέστησαν περίπου 160 άτομα. Διήρκεσε από τις 18.00 έως (μαζί με την συζήτηση) τις 23.00. Παραθέτουμε μερικά φωτογραφικά στιγμιότυπα: